Wiele twarzy menedżera: rodzic, mediator, cheerleader

O rolach dobrego i efektywnego menedżera zespołu cz. 2

Bycie trenerem swojego zespołu to jedna z ról, jakich podejmuje się menedżer. Skupiając się na na potrzebach i umiejętnościach członków swojego teamu, tworzy organizm współpracujący ze sobą na zasadzie synergii. Dzięki rozmyślnie dobranym osobom – z różnym wykształceniem, talentami, kompetencjami – grupa jest w stanie osiągnąć wynik, który przewyższa ich indywidualne umiejętności. To niewątpliwie trudne […]

role menedżera 2

Bycie trenerem swojego zespołu to jedna z ról, jakich podejmuje się menedżer. Skupiając się na na potrzebach i umiejętnościach członków swojego teamu, tworzy organizm współpracujący ze sobą na zasadzie synergii. Dzięki rozmyślnie dobranym osobom – z różnym wykształceniem, talentami, kompetencjami – grupa jest w stanie osiągnąć wynik, który przewyższa ich indywidualne umiejętności. To niewątpliwie trudne wyzwanie. Ale możliwe do zrealizowania dzięki ciągłemu wsparciu. Efektywny menedżer obserwując swój zespół, wchodzi w role, będące odpowiedzią na ich potrzeby i warunki pracy.

W poprzednim wpisie była mowa o wspierającym mentorze i edukującym nauczycielu. Oto kolejne trzy role, które menedżer może wykorzystać w pracy ze swoimi pracownikami.

Rodzic: ustalanie granic

Wielu ludzi traktuje pracę jak drugi dom, postrzegając współpracowników jako namiastkę rodziny. Cóż, większość dnia spędzamy w pracy, a nie w domu (czy gdziekolwiek indziej). Współpracownicy stają się ‘pseudorodzeństwem’ lub ‘pseudomałżonkami’. A menadżerowie – jak łatwo się domyśleć – ‘pseudorodzicami’.

Tak jak rolą rodziców jest ustalanie ograniczeń i hierarchii w domu, menadżerowie muszą ustalić granice i zadbać o pożądaną organizację pracy. Czyli powiedzieć zespołowi: co mogą robić, a czego nie.

Tak jak możesz nakazać swojemu dziesięcioletniemu synowi, aby przestał pluć przez okno samochodu, tak samo może zajść konieczność poinformowania trzydziestodwuletniej asystentki, że nie może przeklinać przez telefon czy też upomnieć pięćdziesięcioletniego przedstawiciela handlowego, że nie może się golić podczas porannego spotkania pracowników. Uwaga! Nie dość, że wydaje się to błahostką, w dodatku może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego (i czasami tak jest). Warto pamiętać, iż ludzie przekraczają granice tylko po to, aby się upewnić, że wciąż istnieją. Każdy potrzebuje pewności istnienia pewnego poziomu stabilności w ich życiu i właśnie ograniczenia dają im tę pewność!

role menedżera rodzic

Występując w roli rodzica, menedżer uczy swoich pracowników zasad zachowania, co różni się nieco od przekazywania umiejętności. Może złapać się na tym, że nieustannie przypomina pracownikom, aby pytali klientów, czy jeszcze coś mogą dla nich zrobić, zanim zaczną obsługiwać następnego (zupełnie jak w domu, gdzie ciągle powtarza się dzieciom, aby nie wyrzucały do kosza na pranie skarpetek zwiniętych w kłębek). Rola rodzica może często zmuszać menedżera do wzmocnienia pierwotnych wartości i zachowań, dzięki czemu pracownicy będą stosować określone zasady.

Bycie rodzicem-menedżerem oznacza również czujność względem potrzeb innych:

wysłuchiwanie skarg, a nawet lamentów i umiejętne czytanie pomiędzy wierszami, aby zrozumieć, gdzie tkwi prawdziwy problem. Efektywne sprawowanie roli menadżera–rodzica umożliwia stawianie określonych wymagań swoim pracownikom w taki sposób, aby:

/ znali ustanowione wytyczne i procedury i postępowali zgodnie z nimi

/ zdawali sobie sprawę z tego, że istnieją jasne i ściśle określone konsekwencje za niestosowanie się do ograniczeń

/ brali odpowiedzialność za wykonywanie projektów na czas, a nie wskazywali palcem na innych, jeżeli coś się nie powiedzie

/ bez skrępowania przychodzili z problemami lub zmartwieniami

/ szanowali, ale nie bali się menedżera

Należy pamiętać jednak, że menedżer-rodzic nie jest prawdziwym rodzicem dla swoich pracowników, ani grupa, z która pracuje, nie jest jego rodziną. Między dziećmi a pracownikami istnieje duża różnica, a jest nią konieczność wykonywania określonych obowiązków. Pracownicy są osobami dorosłymi, dlatego przysługują im również prawa dorosłych. Na dłuższą metę podejmowanie za nich decyzji, tak jak za własne dzieci, nie wyjdzie im na dobre. Zostali zatrudnieni po to, aby wykonywać konkretne zadania i realizować konkretne cele.

Mediator: poszukiwanie równowagi

Występowanie w roli mediatora jest dobrze znanym obszarem działania wielu menadżerów, którzy czują, że pomagają ludziom znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Pomoc w rozwiązywaniu nieporozumień między pracownikami, rozstrzyganie sporów na linii klient – pracownik, pertraktowanie w sprawie różnic pomiędzy priorytetami kierownictwa wyższego szczebla a potrzebami pracowników.

Najbardziej efektywna (i skuteczna) jest mediacja prowadzona w atmosferze współpracy, gdy jej jedynym celem nie jest osiągnięcie jakiegokolwiek kompromisu. Kompromis oznacza poświęcenie czegoś wartościowego lub odstąpienie od wysoko przez siebie cenionej racji tylko po to, aby osiągnąć porozumienie.

role menedżera mediator

Mediacja przyniesie najlepszy efekt, gdy stosuje się następujące zasady:

/ Skupienie na wspólnych celach i poszukiwanie płaszczyzny porozumienia dla ich osiągnięcia

/ Traktowanie obu stron i ich podglądów z szacunkiem

/ Rozwiązania, w których żadna ze stron nie jest przegrana

/ Zainteresowanie tematem, ale bezstronność

/ Procedura oceniania realizacji uzgodnionych rozwiązań

Cheerleader: dopingowanie grupy

Ludzie przejmują się swoją pracą i zdolnością do wykonywania nowych zadań i poleceń. Potrzebują czyjegoś wsparcia, aby mogli ponownie uwierzyć w siebie. Olbrzymią część pracy menadżera stanowi motywowanie i pobudzanie podwładnych do pracy. Dopingowanie ich dowodzi tego, że menedżer wierzy w swoją grupę  i jej zdolności. Ale „pompy” zawsze muszą czekać w gotowości. Siedzenie w biurze przez cały tydzień i zrywanie się z krzesła, gdy wydajność działu spada i realizacja projektów staje pod znakiem zapytania, jest nie do przyjęcia. Zagrzewanie grupy do walki jest efektywne tylko wtedy, gdy ma ona świadomość, że menedżerowi naprawdę zależy – nie tylko na realizacji projektów, poleceń oraz na osiągnięciu celów przez dział, ale także na ludziach.

Kiedy firmy zaczynają angażować pracowników do identyfikowania problemów i ich rozwiązywania, stają się oni o wiele bardziej zaangażowani.

Gdy tylko pracownicy poczują, że mają coś do powiedzenia w zakresie wprowadzenia ulepszeń, staną się zagorzałymi zwolennikami tych działań.

role menedżera cheerleader

Czy obserwowałeś kiedyś cheerleaderki podczas meczu? One zawsze nawiązują kontakt z publicznością bez względu na to, co dzieje się na boisku. Skandują, tańczą i uśmiechają się, wyciągając z kibiców okrzyki motywującego wsparcia dla zawodników. Gracze mają świadomość, że cheerleaderki są z nimi. I wiedzą, że nawet tłum buczy, one wciąż tam są, zagrzewają ich do walki.

To jest także rola menedżera-cheerleadera. Nawet i kiedy przełożeni lub klienci są niezadowoleni z pracy i wydajności jego grupy, on stoi po jej stronie, zagrzewając do działania. Jeżeli byłeś z nimi przez cały czas, na pewno zobaczysz tego efekty.

Jeżeli zainteresował cię temat ról menedżera zespołu, w innym wpisie przeczytasz o roli menedżera-mentora i nauczyciela.