Techniki aktywnego słuchania

Jak słuchać, żeby usłyszeć

Proces komunikacji nie zawsze prowadzi do sukcesu. Komunikaty krążące między rozmówcami potrafią napotkać na swojej drodze wiele przeszkód, a jedną z poważniejszych jest brak aktywnego słuchacza. Słuchanie bez aktywnego podejścia do procesu będzie niczym więcej, jak tylko słyszeniem. Na jego efekty nie trzeba czekać długo: nieporozumienia, zgrzyty w zespole, wpadki, pomyłki, których konsekwencje bywają poważne. […]

aktywne sluchanie 14

Proces komunikacji nie zawsze prowadzi do sukcesu. Komunikaty krążące między rozmówcami potrafią napotkać na swojej drodze wiele przeszkód, a jedną z poważniejszych jest brak aktywnego słuchacza. Słuchanie bez aktywnego podejścia do procesu będzie niczym więcej, jak tylko słyszeniem. Na jego efekty nie trzeba czekać długo: nieporozumienia, zgrzyty w zespole, wpadki, pomyłki, których konsekwencje bywają poważne.

Jeśli rozmawiając z drugą osobą mamy intencję słuchania jej, jesteśmy zainteresowani tym co mówi, w naturalny sposób stosujemy techniki ułatwiające nam koncentrowanie się na przekazie oraz eliminację ewentualnych nieporozumień. Na aktywność procesu komunikacji ma wpływ również nadawca. Jak budować przekaz, aby ułatwić jego aktywny odbiór? Jak słuchać, aby usłyszeć?

Oto krótka lekcja aktywnego słuchania:


Chcesz wiedzieć więcej na temat skutecznego komunikowania się? Przeczytaj koniecznie, jakie bariery przeszkadzają nam w „dogadaniu się”.