Pułapki i ograniczenia pracy zespołowej

Jak donoszą badania pracownicy połączeni w zespoły są bardziej efektywni. Osiągają najbardziej optymalne wyniki, obniżają koszty, są szybsi w podejmowaniu decyzji oraz bardziej racjonalni. Małe grupy zaspokajają ważną dla ludzi potrzebę przynależności. Grupy zapewniają jednostkom wsparcie w momentach kryzysowych i w chwilach stresu. Zespoły sprawniej wdrażają zmiany i rozwiązania – dzięki silnej dyscyplinie grupowej, podziałowi […]

pułapki pracy zespołowej1

Jak donoszą badania pracownicy połączeni w zespoły są bardziej efektywni. Osiągają najbardziej optymalne wyniki, obniżają koszty, są szybsi w podejmowaniu decyzji oraz bardziej racjonalni.

Małe grupy zaspokajają ważną dla ludzi potrzebę przynależności. Grupy zapewniają jednostkom wsparcie w momentach kryzysowych i w chwilach stresu. Zespoły sprawniej wdrażają zmiany i rozwiązania – dzięki silnej dyscyplinie grupowej, podziałowi ról, który wykorzystuje siły jednostek, grupom sprawniej i szybciej idzie wykonanie zadań.

Zespoły efektywniej zarządzają jednostkami – małe grupy są idealnym narzędziem kontroli i pomocy jednostkom. Dzięki pełnionym rolom, podziale obowiązków członkom grupy łatwiej i szybciej jest zauważać problemy. Weryfikacja i korekta działania następuje natychmiast. Organizacjom potrzebny jest w to miejsce cały system zbierania informacji zwrotnych, następnie ustalania kryteriów oceny, weryfikacji postępów poczynionych przez jednostki.

pułapki pracy zespołowej2

Cała masa zalet

Ale jak zwykle – istnieje również druga strona medalu i praca zespołowa pociąga za sobą pewne ograniczenia, szykuje pułapki. Oto kilka czynników, które psują “dobre imię” teamwork’u.

Facylitacja społeczna

Napięcie wynikające z obecności innych osób i możliwości oceny naszego działania owocuje lepszym wykonaniem łatwiejszych zadań, lecz gorszym, gdy wykonujemy zdania trudniejsze. Obecność innych wywołuje w nas pobudzenie, co sprawia, że nasze działanie jest na wyższym poziomie (zadania proste). Niestety, poziom wykonania jest niższy w zadaniach trudnych, gdyż następuje rozproszenie uwagi i brak skupienia – wszyscy “patrzą mi na ręce”, pewnie “czyhają na potknięcie…”, wszystko zależy ode mnie…

Próżniactwo społeczne (grupowe)

W pracy kolektywnej często pojawia się skłonność poszczególnych osób do zużywania mniejszej ilości energii i zaangażowania (niż w pracy indywidualnej). Ponieważ nie można przypisać wyników grupy żadnemu z jej członków z osobna, zaciera się związek między indywidualnym nakładem pracy a wynikami osiąganymi przez grupę. W takiej sytuacji może występować pokusa „jazdy na gapę” kosztem grupy.

leniwy współpracownik

Polaryzacja grupy

W zespole widoczne jest niejednokrotnie dążenie do skrajności. Dzieje się tak, gdy grupa ma tendencje do przyjmowania bardziej skrajnego stanowiska niż poszczególne osoby przed spotkaniem. Dzieje się tak, ponieważ inni członkowie grupy podają argumenty, których nie brało się wcześniej pod uwagę. Poza tym, bardzo skrajne, ryzykowne stanowiska są bardziej awangardowe, więc atrakcyjne. Niektóre osoby mogą przyjąć niekorzystne dla siebie rozwiązanie z chęci przypodobania się grupie.

Utwierdzanie się przy własnych pomysłach

Zdarza się, że w zespole funkcjonuje jednostka/jednostki, które przejawiają niechęć do wysłuchiwania opinii innych osób. W przypadku gdy za bardzo skupiamy się na sobie, trudniej zauważyć i otworzyć się na cudze poglądy. Warto jednak próbować wczuć się w punkt widzenia innych, przedyskutować i spisać wszystkie „za” i “przeciw”.

komunikacja szef

Przyjmowanie pomysłu osoby najbardziej dominującej

Kiedy kogoś bardzo lubimy, chcemy się przypodobać albo też gdy odczuwamy wobec danej osoby respekt, wówczas zgadzamy się z jej poglądami, nawet jeśli mamy nieco inne zdanie na daną sprawę. Przy podejmowaniu grupowej decyzji może więc przejść pomysł osoby najbardziej dominującej w grupie, choć niekoniecznie najbardziej kompetentnej. Podobnie: jeśli najbardziej kompetentny członek grupy ma niski status, tzn. nie cieszy się ogólnym poważaniem, sympatią zgromadzonych, jego pomysł może zostać odrzucony.

Tendencja do nie przekazywania unikatowych informacji posiadanych przez poszczególne osoby

Czasami nam się wydaje, że wiedza, którą posiadamy jest na tyle oczywista, że nie warto jej ujawniać na forum grupy. Tymczasem okazuje się, że w ten właśnie sposób pojedyncza osoba nie ujawnia cennych dla grupy informacji, na czym tracą wszyscy.

be quiet

Co możesz zrobić, aby uniknąć tych pułapek lub je ominąć?

/ nie bój się prezentować własnych pomysłów

/ pozwól wypowiedzieć się każdej osobie z zespołu

/ wysłuchaj cudzych racji

/ rozważ każde „za i przeciw”

/ spójrz na zadanie/problem oczami innych