Ocena – trzecia faza Assessment Center

Trzecia faza Assessment Center – czyli ocena – jest jednocześnie meritum całego procesu.  Niezwykle pomocne podczas jej przeprowadzania jest przygotowanie psychologiczne i socjologiczne. Chodzi przede wszystkim o rozumienie kluczowych zasad psychometrii oraz metodologii badań psychologicznych. Zostawmy jednak złożone i obszerne „technikalia”. Spójrzmy na kilka praktycznych aspektów. Assessment Center nie jest kompleksową oceną osobowości Wiem, wiem, […]

ocena1

Trzecia faza Assessment Center – czyli ocena – jest jednocześnie meritum całego procesu.  Niezwykle pomocne podczas jej przeprowadzania jest przygotowanie psychologiczne i socjologiczne. Chodzi przede wszystkim o rozumienie kluczowych zasad psychometrii oraz metodologii badań psychologicznych. Zostawmy jednak złożone i obszerne „technikalia”. Spójrzmy na kilka praktycznych aspektów.

Assessment Center nie jest kompleksową oceną osobowości

Wiem, wiem,  prawdopodobnie narażam się wielu teoretykom, ale… w Assessment Center jesteśmy w stanie ocenić „tylko” i „aż” to, czy oceniana osoba pasuje (jeśli tak, to na ile?) do określonego na początku procesu profilu.

To dopasowanie dotyczy poddanych ocenie kompetencji (i ich poziomu). W tym obszarze także stosujemy uproszczenie. Ponieważ do każdej kompetencji mamy wskaźniki behawioralne. Oceniając, de facto ustalamy, czy uczestnik Assessment Center „pokazał”/”przejawił” w swoim zachowaniu te wskaźniki. Użyłam słowa ‘uproszczenie’ celowo – chodzi mi bowiem o to, że wskaźniki behawioralne nigdy nie są wyczerpującą definicją danej kompetencji. To znaczy: o danej kompetencji mogą świadczyć także inne zachowania, takie, których nie zawarliśmy we wskaźnikach. W sytuacji oceny, nawet jeśli te inne wskaźniki wystąpiły – to nie podlegają one ocenie.

ocena5

Możliwe jest także – oczywiście – różne rozumienie tej samej kompetencji przez różne osoby. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że kandydat w jednym Assessment Center otrzyma w tej samej kompetencji ocenę wyższą, a w innym niższą. Dlatego:

W ocenie najważniejsze jest rozumienie ocenianej kompetencji

Interpretowanie wyników Assessment Center w oderwaniu od definicji kompetencji stworzonych dla tego konkretnego procesu jest jak próba tłumaczenia z wykorzystaniem translatora Google. Finalnie z takich przekładów mamy ‘śledzia w śmietanie’ przetłumaczonego jako ‘follow in the cream’ czy ‘kartę win’ jako ‘guilt card’ (autentycznie “napotkane” w menu w jednej z krakowskich restauracji).

Asesor w pewnym sensie nawet nie tyle ocenia, co porównuje zaobserwowane fakty z definicjami (wskaźnikami behawioralnymi) poszczególnych kompetencji.

Interpretując zachowania, nie bądź jak sędzia Anna Maria Wesołowska

Tutaj pojawia się trudność, bo jednak ocena podczas Assessment Center nie jest jedynie sporządzeniem „check listy”: jakie wskaźniki, jakiej kompetencji się pojawiły.W Assessment Center winna powstać się interpretacja wyników.

Tu warto, aby asesor, podejmując próbę interpretacji zachowania obserwowanego uczestnika Assessment Center, myślał w kategorii alternatyw, a nie dogmatów czy teorii spiskowych.

All artwork/posters are wholly-owned imagery made by Getty Images.  Images numbers are on property release.,

Dobry, doświadczony asesor na jedno zachowanie kandydata (uczestnika) potrafi podać przynajmniej dwa wyjaśnienia. Każde z tych wyjaśnień należy… wyjaśnić. Pomocne mogą być modele teoretyczne, koncepcje. Jak to w naukach humanistycznych – dana interpretacja ma sens jedynie w konkretnym paradygmacie.

… aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa

Ocena wyników Assessment Center to także raport. Dobry raport jest nie tylko merytoryczny, ale zrozumiały dla czytelnika. Zawsze podziwiałam ludzi, którzy o złożonych kwestiach potrafią mówić prostym językiem, czasem nawet kolokwialnym.

Trudno jest mi wyobrazić sobie, że wartościowe dla odbiorcy nie-psychologa jest sformułowanie typu „Zmienna aprobaty społecznej pełniła tutaj rolę zmiennej zakłócającej, wywołując u ocenianej osoby mechanizmy ingracjacji” (cytat z raportu Assessment Center, o „przetłumaczenie” którego poprosił mnie przyjaciel). Przecież można było napisać, że “Oceniana osoba (a najlepiej np. pan Marek) bardzo starała się dobrze wypaść podczas zadania, liczyło się dla niej zdanie innych osób. Czasem pan Marek im schlebiał, a nawet zmieniał własne zdanie pod wpływem ich opinii”. To zdanie jest w stanie zrozumieć każdy, a nie tylko profesjonalista z tytułem naukowym.

ocena4

Zainteresował cię temat Assessment Center? Koniecznie przeczytaj, jak wyglądają fazy PrzygotowaniePrzeprowadzenie, poprzedzające Ocenę.