4 najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu ludźmi

Prześwietlając wnętrza firm, dużych organizacji, świadczących wysoko wyspecjalizowane usługi zauważyć można, że wiele z nich  jest zarządzana przez ludzi, którzy znaleźli się na swoich kierowniczych stanowiskach w drodze awansu wewnętrznego. Trudno zaprzeczyć, że są to niewątpliwie specjaliści wysokiej klasy, jednocześnie jednak razi brak większego doświadczenia w zarządzaniu ludźmi oraz najczęściej również i wykształcenia w tym […]

people mana

Prześwietlając wnętrza firm, dużych organizacji, świadczących wysoko wyspecjalizowane usługi zauważyć można, że wiele z nich  jest zarządzana przez ludzi, którzy znaleźli się na swoich kierowniczych stanowiskach w drodze awansu wewnętrznego. Trudno zaprzeczyć, że są to niewątpliwie specjaliści wysokiej klasy, jednocześnie jednak razi brak większego doświadczenia w zarządzaniu ludźmi oraz najczęściej również i wykształcenia w tym zakresie. Nowe wyzwania czekają i osoby desygnowane na menedżerów muszą sobie radzić nie tylko z wyzwaniami rynku, lecz również z problemami w zarządzaniu personelem. people mana3

Brak wiedzy i doświadczenia często widać jak na dłoni. A do najczęściej popełnianych przez nich błędów należą błędy w obszarze komunikacji, w zakresie sprawowania kontroli i koordynacji pracy działu. Oto cztery najczęstsze problemy.

#1 Niejasne komunikowanie oczekiwań wobec podwładnych

Większość z menedżerów wyrosła w kulturze samozarządzania. Z góry zakładają więc, że stawiane przez nich wymagania są równie jasne i oczywiste dla ich podwładnych, jak dla nich samych. Stąd brak jasnej komunikacji i przekazywania oczekiwań, określania celów. W zamian często spotyka ich rozczarowanie i konsternacja, ponieważ okazuje się, że to, co ich oczami było oczywiste, dla ich podwładnych było kompletnie nieczytelne.

#2 Niewłaściwe wydawanie poleceń

Menedżerowie sygnalizują, że pracownicy albo nie wykonują ich poleceń, albo wykonują je przeciwnie do ich oczekiwań. Jeżeli jest to prawdą, to powodów takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się formie komunikatów, jakie kierują do podwładnych. Jeżeli ci otrzymują jedynie suche polecenia bez omówienia oczekiwanych efektów lub preferowanych sposobów wykonania, trudno się dziwić, by domyślili się szczegółów, na których zależało menedżerowi.

people mana2

#3 Nieinformowanie o celach podejmowanych działań

Jeśli podwładni nie są informowani o celach strategicznych i operacyjnych lub informacje na ten temat są bardzo oszczędne (jeśli nie skąpe), ich pracy, podejmowanym działaniom towarzyszy brak poczucia celowości. To z kolei powoduje obniżenie motywacji oraz lęk przed przejmowaniem inicjatywy. Jak przejawia się to w praktyce? Podwładni zamiast działać – oczekują na szczegółowe instrukcje. Zjawisko to urasta do rangi poważnego problemu, gdy menedżerowie oczekują od swoich podwładnych samodzielności i autonomicznego działania.

#4 Indywidualizm

Częstym zjawiskiem jest sytuacja, gdy sukces i całokształt osiągnięć danego menedżera jest wynikiem jego własnej, (często samotnej) pracy, determinacji i poświęcenia. Przyzwyczajeni do samotniczej pracy kierownicy często wpadają w pułapkę swoich preferencji – stawiają na pracę indywidualną, deprecjonując działanie zespołowe. Trudności w pracy zarządzanego przez nich zespołu polegają na błędach w komunikacji z podwładnymi, przez co cele im stawiane nie są osiągane. To z kolei skutkuje zwiększeniem kontroli pracy poszczególnych członków zespołu. Natomiast następstwem zwiększenia kontroli wśród podwładnych jest postawa „wyuczonej bezradności” i unikania odpowiedzialności.