Menadżer czy lider

Kto jest potrzebny w organizacji i jakie cechy wyróżniają osoby menadżera i lidera

Czy ważny jest wybór – menadżer czy lider? W każdej firmie, w której istnieje choćby zalążek struktury, będą menadżerzy, którzy w określonym obszarze zarządzają ludźmi, projektem i mając świadomość celów (oby!), prowadzą działania mające umożliwić ich osiągnięcie. Menadżer to nazwa stanowiska – z określonym miejscem w strukturze organizacji, z określonym (znowu oby!) zakresem obowiązków i […]

16

Czy ważny jest wybór – menadżer czy lider? W każdej firmie, w której istnieje choćby zalążek struktury, będą menadżerzy, którzy w określonym obszarze zarządzają ludźmi, projektem i mając świadomość celów (oby!), prowadzą działania mające umożliwić ich osiągnięcie. Menadżer to nazwa stanowiska – z określonym miejscem w strukturze organizacji, z określonym (znowu oby!) zakresem obowiązków i kompetencji. Menadżer to funkcja pełniona formalnie. Lider zaś – nie zawsze.

Lider to osobowość, a nie stanowisko

Może być oczywiście formalnie namaszczony na dowodzenie, ale często zdarza się, że w organizacjach wyłaniają się liderzy nieformalni. W kryzysowej sytuacji zdarza się to bardzo często. Oczywiście czasem bywa, że menadżer posiada jednocześnie kompetencje przywódcze lub co najmniej potencjał przywódczy i jest w stanie efektywnie kierować pracownikami, przeprowadzając ich przez określoną ścieżkę. Jednak często jest tak, że funkcje te są rozdzielone. Istnieją osoby, które mają predyspozycje do tego, żeby być świetnymi menadżerami – doskonale zarządzają, potrafią delegować, są uważne i dobrze radzą sobie, komunikując nawet trudne informacje. Czasem jednak ci sami menadżerzy nie nie potrafią inspirować ludzi, w związku z czym nie mogą być dobrymi liderami. I na odwrót – nie każdy charyzmatyczny lider posiada odpowiednie atrybuty, żeby móc spełniać rolę menadżera. Dobrze, jeśli w organizacji znajdzie się miejsce dla jednych i drugich. Idealnie, jeśli jedna osoba łączy w sobie obie funkcje.

menager1

Zadaniem menedżera i cechą zarządzania jest planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrolowanie

To ktoś, kto zna cel, rozumie dlaczego ma być zrealizowany, potrafi go operacyjnie materializować i tak zarządzać zadaniami w obrębie zespołu, żeby cel ten został osiągnięty. Menedżer stara się motywować ich do działania, ale niekoniecznie musi inspirować – powinien umieć słuchać, ale nie musi być powiernikiem. Pełni funkcję kierowniczą. Z definicji zarządzanie polega na działaniu z pomocą innych (w tym wypadku pracowników). Menedżer osiąga cele za pomocą pracowników, którymi zarządza. Zdobywa zasoby, które umożliwiają osiągnięcie wyznaczonego zadania i planuje prace tak, aby proces przebiegał optymalnie. Powinien zatem posiadać umiejętność syntetycznego myślenia, uogólniania oraz długofalowego planowania.

menager4

Przywódca to kapitan

Niekoniecznie musi planować wszystkie poszczególne elementy układanki. W odróżnieniu od menedżera nie planuje, ale wskazuje kierunek oraz wizję, której pochodną są cele i cele operacyjne realizowane przez menadżerów. Jego zadaniem jest motywowanie do wydajności oraz kreatywnej pracy. Przywódca skłania innych do działania. W organizacji pełni zatem funkcję inspirującą oraz angażującą. Jego zadaniem jest przewodzenie, do menadżera należy natomiast planowanie oraz tworzenie całej infrastruktury zdolnej do osiągnięcia wyznaczonego celu (plan, budżet, zasoby itp.). Dlatego też najlepiej, jeśli przywódcy oraz menedżerowie uzupełniają się nawzajem. Głównym zadaniem lidera jest określenie kierunków, a w sytuacji gdy kierunek został już zdefiniowany przez samą korporację (na wyższym stopniu organizacji) jego zadaniem jest jego ponowne zdefiniowanie, w taki sposób, aby wizja ta stała się jego własną wizją zgodną z indywidualnymi założeniami, wartościami itp. Lider zatem nadaje sens, tłumaczy na wielu poziomach wizję stworzoną przez korporację. Powinien to robić tak, tak aby pracownicy nią żyli. Tylko taki lider, który potrafić sprawnie komunikować się z pracownikami, będzie w stanie to zrobić.

menager3

Urodzony lider, wyuczony menadżer?

W roli przywódczej szczególnie charakterystyczne jest chyba to, że dotyka ona człowieka w znacznie głębszym stopniu niż formalna rola menedżerska. Bycie przywódcą wiąże się przecież z obszarem osobistych wartości i indywidualnego sposobu postrzegania świata. Menadżer bazuje na wypracowanych umiejętnościach technicznych i kompetencjach stricte związanych z pracą. Menedżer działa według innych reguł niż przywódca. Nie są to reguły wykluczające się. Co więcej powinny być uzupełniające się. Źródło różnic tkwi w ludzkim umyśle. To czy lepiej sprawdzamy się w roli lidera, czy menadżera zależne jest od tego, które funkcje naszego mózgu są dominujące.

menager2

Jeśli lubimy planować, porządkować, układać procedury, harmonogramy, a sprawy rozpatrujemy od szczegółu do ogółu, to zdecydowanie posiadamy umiejętności menadżera. Z kolei jeśli z łatwością spoglądamy w daleką przyszłość i mamy dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, to z dużym prawdopodobieństwem mamy potencjał, aby rozwijać w sobie umiejętności przywódcze. Jeśli posiadajmy jeszcze takie umiejętności jak empatia i tworzenie wizji; jeśli mamy zdolność rozprzestrzeniania tej wizji wśród innych, to z łatwością uwiarygodnimy nasz obraz przyszłości i w naszą wizję uwierzy zespół.