Konflikt w zespole

Jakie znaczenie mają międzyludzkie spięcia w firmie

Konflikt jest zjawiskiem stale towarzyszącym nam w codziennym życiu: znajome, bywa, że codzienne sytuacje z „iskrą” w tle. Jednak mimo że jesteśmy z nim tak obyci, wyzwala w nas lęk, strach, obawy i całe spektrum innych nieprzyjemnych odczuć. W większości przypadków dzieje się tak dlatego, że przywykliśmy traktować konflikt jako coś destruktywnego, czego źródło leży […]

konflikt 1

Konflikt jest zjawiskiem stale towarzyszącym nam w codziennym życiu: znajome, bywa, że codzienne sytuacje z „iskrą” w tle. Jednak mimo że jesteśmy z nim tak obyci, wyzwala w nas lęk, strach, obawy i całe spektrum innych nieprzyjemnych odczuć. W większości przypadków dzieje się tak dlatego, że przywykliśmy traktować konflikt jako coś destruktywnego, czego źródło leży w strachu, agresji i wrogości do drugiej strony. Patrzymy na konflikt jako na zjawisko prowadzące do rodzaju zaślepienia, utraty możliwości poznania właśnie tej drugiej strony konfliktu. Tak pojmowany konflikt uniemożliwia właściwe wyrażenie swych potrzeb i interesów przez jedną stronę, drugiej przeszkadzając w ich zrozumieniu. Konflikt destrukcyjny zwykle prowadzi do starcia i rzadko pomaga w osiągnięciu porozumienia.

Druga strona medalu

Tymczasem postrzeganie sytuacji konfliktowych jako zła absolutnego to zły kierunek. Jak zwykle istnieje i druga strona medalu: konflikt może być jednocześnie potencjałem, źródłem informacji o sytuacji, potrzebach obu stron stron, o zmianach i ulepszeniach, które można wprowadzić. Tak rozumiany i zarządzany konflikt może prowadzić do lepszego i bardziej satysfakcjonującego działania grupy, pełniejszego zaspokajania potrzeb jej członków, wypracowywania kompromisów.

konflikt 2

Co począć z tą sprzecznością?

Konflikt jest po prostu pewnego rodzaju rozdźwiękiem, który pojawia się wewnątrz nas. Wystarczy rozejrzeć się po swoim „podwórku”: tych rozbieżności jest wiele, np.: pomiędzy życiem prywatnym a przedłużającą się pracą po godzinach w firmie, którą później trzeba wykonać, pomiędzy dwiema osobami (szefem i podwładnym lub dwoma pracownikami), pomiędzy jednostką a grupą (np. szef  versus pracownicy działu produkcji), czy pomiędzy grupami osób (np. zarząd przedsiębiorstwa versus związki zawodowe).

Owa sprzeczność dotyczyć może interesów, potrzeb, postaw, dążeń, pomysłów, stylów zachowania, sposobów rozumienia świata, wartości. Konflikt może być obecny we wszystkich sferach naszego życia, począwszy od życia prywatnego, na życiu zawodowym kończąc.

A czy można tak bez konfliktu?

Cóż, konflikt w zespole jest zjawiskiem nieuniknionym, a bezkonfliktowe działanie jakiejkolwiek organizacji jest jedynie tworem wyobraźni, myśleniem życzeniowym. Mało tego: unikanie, czy dewaluacja znaczenia konfliktu w firmie nie jest pożądane. Niektórzy współcześni badacze uważają nawet, że optymalne funkcjonowanie organizacji wymaga pewnego umiarkowanego poziomu konfliktu. Natomiast brak konfliktu świadczy o swego rodzaju niedomaganiu działania organizacji, o zastoju i braku rozwoju. Wygląda więc na to, że zamiast wypierać, musimy nauczyć się żyć z konfliktem i posiąść umiejętności kierowania i zarządzania nim.

konflikt 3

Dostrzeżenie konfliktu w firmie to pierwszy krok. Kolejne posunięcia, a więc i dalsze losy konfliktu zależą od tego, jakie rodzaje zachowania zostaną podjęte. Sam konflikt to twór dynamiczny, który potrzebuje paliwa do swojego działania. W zależności, czego “mu dolejemy”, może ulec załagodzeniu, rozwiązaniu lub eskalacji.